Parenteel
van
Johannes Eises Hogeveen

door Dirk Hoogeveen en Jan Arie van Hengel op 9 januari 2016

© Jan Arie van Hengel

I. Johannes Eises Hogeveen, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen), Fr, NL, tr. Surhuisterveen (Achtkarspelen), Fr, NL 1 mei 1803 Trijntje Wybes Wagenaar, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen), Fr, NL.
Uit dit huwelijk:
1. Josyna Johannes (Joostje) (Hogeveen), geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen), Fr, NL 20 april 1804.
2. Tytje Johannes, volgt IIa.
3. Josyna (Joostje) Johannes Hogeveen, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen), Fr, NL 18 nov. 1807, tr. Ooststellingwerf, Fr, NL 1 juni 1834 Peter Rienks Hof, geb. Drachten (Smallingerland), Fr, NL omstr. 1792, zn. van Rienk Rienks en Froukjen Pieters.
4. Hendrikje Johannes, volgt IIb.
5. Eisse Johannes Hoogeveen, geb. Surhuizum (Achtkarspelen),Fr,NL 8 juni 1812, † Idaarderadeel, Fr, NL 11 mei 1838.
6. Romkje Johannes Hoogeveen, geb. Bergum (Tietjerksteradeel), Fr, NL 14 juni 1815, † Achtkarspelen, Fr, NL 29 sept. 1833.
7. Wiebe Johannes, volgt IIc.
8. Hendrik Johannes, volgt IId.
9. Jacob Johannes Hogeveen, geb. Leeuwarden, Fr, NL 26 sept. 1823, † Ooststellingwerf, Fr, NL 4 okt. 1833.
10. Sjoukje Johannes Hogeveen, geb. Leeuwarden, Fr, NL 8 febr. 1826, † ald. 18 jan. 1828.
11. Sjoukje Johannes, volgt IIe.

IIa. Tytje Johannes Hogeveen, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen), Fr, NL 18 juli 1805, tr. Schoterland, Fr, NL 3 jan. 1830 Andries Jans Meyer, zn. van Jan Andries en Lijsbert Jurjens Reitsma.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth Meyer, geb. Opsterland, Fr, NL 19 aug. 1830.

IIb. Hendrikje Johannes Hoogeveen, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen), Fr, NL 13 febr. 1810, tr. Idaarderadeel, Fr, NL 30 april 1835 Lykle Jakobs Bonstra, geb. Roordahuizum (Idaarderadeel), Fr, NL 1811, zn. van Jakob Symons en Wytske Lykles.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Lykeles Bonstra, geb. Idaarderadeel, Fr, NL 26 febr. 1836.
2. Jakob Lykeles Bonstra, geb. Idaarderadeel, Fr, NL 18 nov. 1837.
3. Johannes Lykles Bonstra, geb. Roordahuizum (Idaarderadeel), Fr, NL 18 nov. 1837, tr. Idaarderadeel, Fr, NL 18 juli 1866 Rompkjen Hylkes Schaap, geb. Wartena (Boarnsterhim), Fr, NL 1844, dr. van Hylke Hoites en Baukje Eintes de Jong.
4. Wytske Lykeles Bonstra, geb. Idaarderadeel, Fr, NL 30 juli 1839, † Ooststellingwerf, Fr, NL 13 aug. 1854.
5. Johannes Lykeles Bonstra, geb. Idaarderadeel, Fr, NL 10 nov. 1842.

IIc. Wiebe Johannes Hoogeveen, geb. Bergum (Tietjerksteradeel), Fr, NL 4 mei 1818, schippersknecht, tr. Ooststellingwerf, Fr, NL 20 febr. 1850 Ida Jacobs Belle, geb. Lippenhuizen (Opsterland), Fr, NL 16 juni 1828, † Nieuw Amsterdam (Emmen), Dr, NL 22 april 1881, dr. van Jacob Hendriks en Antje Jans de Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Wiebes, volgt IIIa.
2. Jacobje Wiebes Hoogeveen, geb. Ooststellingwerf, Fr, NL 7 jan. 1853, † Emmen, Dr, NL 29 juli 1915, tr. Emmen, Dr, NL 9 maart 1872 Joldert Willems de Vries, geb. Ooststellingwerf, Fr, NL 20 jan. 1850, arbeider, † Emmen, Dr, NL 13 maart 1923, zn. van Willem en Grietje Jolderts Hoornstra.
3. Hendrik Wiebes Hoogeveen, geb. Ooststellingwerf, Fr, NL 24 juli 1859, † ald. 3 febr. 1860.
4. Wietske Wiebes, volgt IIIb.

IIIa. Johannes Wiebes Hoogeveen, geb. Ooststellingwerf, Fr, NL 20 nov. 1850, arbeider, † Emmen, Dr, NL 5 jan. 1928, tr. 1e Emmen, Dr, NL 9 sept. 1871 Pietje van der Wijk, geb. Smilde, Dr, NL 17 jan. 1852, † Oranjedorp (Emmen), Dr, NL 18 nov. 1901, dr. van Klaas en Gepke Wijma; tr. 2e Emmen, Dr, NL 23 juni 1904 Roelofje Bloeming, geb. Dalen, Dr, NL 8 juli 1849, † Emmen, Dr, NL 12 febr. 1932, dr. van Hendrik en Hendrikje Schiphouwer.
Uit het eerste huwelijk:
1. IJda, volgt IVa.
2. Klaas Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 19 okt. 1874, † Neede, Ov, NL 28 juni 1948.
3. Wiebe, volgt IVb.
4. Berendina Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 23 mei 1881, † Enschede, Ov, NL 21 maart 1960, tr. 1e Emmen, Dr, NL 30 jan. 1902 Geert Hartgers, geb. Emmen, Dr, NL 10 maart 1879, arbeider, † Emmen, Dr, NL 23 juni 1917, zn. van Gerrit en Anna Catharina Exel; tr. 2e Emmen, Dr, NL 8 mei 1920 Johannes Bijker, geb. Hollandscheveld (Hoogeveen), Dr, NL 3 jan. 1886, zn. van Wolter en Hilligje Klooster.
5. Jacobje, volgt IVc.
6. Johannes, volgt IVd.
7. Gepke, volgt IVe.
8. Katharinus, volgt IVf.
9. Wietske Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 10 febr. 1895, † ald. 21 juli 1896.

IVa. IJda Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 4 juni 1872, † Heerlen, Lb, NL 5 juni 1951, tr. 1e Emmen, Dr, NL 16 mei 1893 Anne Doek, geb. Bovensmilde (Smilde), Dr, NL 30 nov. 1864, † Heerlen, Lb, NL 23 april 1926, zn. van Hendrik en Annechien Vos; tr. 2e Heerlen, Lb, NL 9 febr. 1928 Jan Brink, geb. Emmen, Dr, NL 2 mei 1873, † Heerlen, Lb, NL 4 april 1950.
Uit het eerste huwelijk:
1. Annechien Doek, geb. Erica (Emmen), Dr, NL 25 dec. 1893, tr. Emmen, Dr, NL 4 juni 1914 Marcus Pool, geb. Nieuw Amsterdam (Emmen), Dr, NL 9 jan. 1886, † Heerlen, Lb, NL 15 juni 1945, zn. van Jan en Jantje Hoogenberg.
2. Pietje Johanna Doek, geb. Den Oever (Emmen), Dr, NL 13 sept. 1897, tr. Emmen, Dr, NL 11 mei 1916 Pieter de Vries, geb. Nieuw Amsterdam (Emmen), Dr, NL 7 juni 1895, zn. van Wietse en Femmigje Boer.
3. Yda Doek, geb. omstr. 1906, † Heerlen, Lb, NL 28 sept. 1932, tr. Kornelius Ossel.

IVb. Wiebe Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 19 maart 1878, arbeider, † Emmen, Dr, NL 31 dec. 1901, tr. Emmen, Dr, NL 12 april 1900 Antje Koens, geb. Emmen, Dr, NL 13 maart 1877, dr. van Batte en Hendrikje Jagt.
Uit dit huwelijk:
1. Pietje Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 16 sept. 1900, † ald. 6 dec. 1901.
2. Hendrikje Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 5 sept. 1901, † ald. 22 febr. 1979, tr. Emmen, Dr, NL 5 mei 1923 Siert Smit, geb. Emmen, Dr, NL 18 sept. 1898, zn. van Arend en Wietske Vos.

IVc. Jacobje Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 27 jan. 1884, † Neede, Ov, NL 29 dec. 1946, tr. Emmen, Dr, NL 14 febr. 1901 Dirk Koens, geb. Emmen, Dr, NL 1 jan. 1879, † Neede, Ov, NL 11 sept. 1944, zn. van Batte en Hendrikje Jagt.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikje Koens, geb. Oranjedorp (Emmen), Dr, NL 1 juni 1901.
2. Pietje Koens, geb. Emmen, Dr, NL 13 nov. 1903, † ald. 27 nov. 1903.
3. Pietje Koens, geb. Emmen, Dr, NL 19 sept. 1905.
4. Levenloze dochter, geb. Emmen, Dr, NL 8 nov. 1907.
5. Antje Koens, geb. Emmen, Dr, NL 6 okt. 1908.
6. Johannes Koens, geb. Emmen, Dr, NL 18 aug. 1910, tr. 24 aug. 1935 N.N..
7. Batte Koens, geb. Emmen, Dr, NL 16 april 1913.
8. Ida Koens, geb. Emmen, Dr, NL 20 april 1915, tr. 2 sept. 1940 B H Somsen.
9. Jacob Koens, tr. M Boschman.
10. Klaas Koens, tr. H Hoogenboom.
11. Levenloos kind, geb. Emmen, Dr, NL 16 jan. 1921.
12. Fake Koens.
13. Wiebe Koens.
14. Albert Koens.

IVd. Johannes Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 9 april 1886, veenarbeider, † Emmen, Dr, NL 23 sept. 1943, begr. Zwartemeer, Dr, NL 28 sept. 1943, tr. Emmen, Dr, NL 17 maart 1910 Wietske Middelbos, geb. Oranjedorp (Emmen), Dr, NL 18 febr. 1890, dr. van Harm en Geeske Reitses Bijlstra.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt Va.
2. Harm, volgt Vb.
3. Pietje, volgt Vc.
4. Reitze, volgt Vd.
5. Wiebe Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 4 april 1920, timmerman, † Narva,, Estland 31 jan. 1944.
6. Geeske, volgt Ve.
7. Klaas, volgt Vf.
8. Wietske Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 21 mei 1928, † Dordrecht, ZH, NL 4 sept. 2007, tr. Emmen, Dr, NL 26 nov. 1955 Jan Reening, geb. Emmen, Dr, NL 25 aug. 1928, † Alblasserdam, ZH, NL 13 febr. 2004.
9. Wietze, volgt Vg.
10. Levenloos kind, geb. Emmen, Dr, NL 17 juni 1934.

Va. Johannes Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 20 sept. 1911, grondwerker, kweker, † Emmen, Dr, NL 27 maart 1990, tr. Emmen, Dr, NL 7 aug. 1937 Hendrika Brakel, geb. Emmen, Dr, NL 11 febr. 1915.
Uit dit huwelijk:
1. Wietske Hoogeveen, tr. J H Melis.
2. Harm, volgt VIa.

VIa. Harm Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 30 juli 1939, † Arnhem, Gld, NL 17 dec. 2008, tr. Annie Keur.
Uit dit huwelijk:
1. Erwin Hoogeveen.
2. Gejo Hoogeveen.
3. Rano Hoogeveen.

Vb. Harm Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 29 aug. 1912, † ald. 25 febr. 1999, tr. Emmen, Dr, NL 21 aug. 1937 Wilhelmina Staphorst, geb. Schoonebeek, Dr, NL 20 jan. 1914.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hoogeveen.
2. Jantje Hoogeveen.
3. Hendrik, volgt VIb.
4. Wiebe Hoogeveen.
5. Wietske, volgt VIc.
6. Arie, volgt VId.

VIb. Hendrik Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 17 dec. 1941, timmerman, † Emmen, Dr, NL 26 dec. 1986, tr. Janna Dokter.
Uit dit huwelijk:
1. Willemina Hoogeveen.
2. Egbert Hendrik Harm Hoogeveen.

VIc. Wietske Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 19 dec. 1945, † ald. 5 aug. 2012, tr. Jan Geert Kolmer.
Uit dit huwelijk:
Maria Elisabeth Kolmer.

VId. Arie Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 12 aug. 1947, † ald. 12 april 2009, tr. Emmen, Dr, NL 15 dec. 1967 Jantiena Jagt, geb. Emmen, Dr, NL 9 juni 1949, † ald. 18 juni 2004.
Uit dit huwelijk:
1. Harm Grietus Hoogeveen.
2. Frans Willem Hoogeveen.

Vc. Pietje Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 29 maart 1915, †, Fl, NL 5 nov. 1988, tr. Emmen, Dr, NL 1 okt. 1938 Mannes Groenewold, geb. Emmen, Dr, NL 24 maart 1914, †, Fl, NL 8 juni 1988.
Uit dit huwelijk:
1. Zwaantien Groenewold, geb. Emmen, Dr, NL 13 febr. 1939, † Steenwijk, Ov, NL 4 nov. 2003, tr. Dronten, Fl, NL 28 sept. 1963 Henk Derks, geb. Diepenveen, Ov, NL 26 mei 1938, † Beilen, Dr, NL 14 mei 2008.
2. Wietske Groenewold, tr. Hendrik Doggen.
3. Rienderdina Groenewold, tr. Hans Vos.
4. Johanna, volgt VIe.
5. Harmmannes Willem Jans Groenewold, geb. Emmeloord, Fl, NL 30 nov. 1949, † Groningen, Gr, NL 21 dec. 1974.
6. Johannes Harmannus, volgt VIf.
7. Margaretha, volgt VIg.

VIe. Johanna Groenewold, tr. Bertus Kuipers.
Uit dit huwelijk:
1. Daniel Carel Mannes, volgt VIIa.
2. Sanne Kuipers.

VIIa. Daniel Carel Mannes Kuipers.
Uit zijn relatie met Cynthia Esmaralda van der Werf:
Aleen Katelyn Kuipers Van der Werf.

VIf. Johannes Harmannus Groenewold, tr. Henderika Pruim.
Uit dit huwelijk:
1. Hermannus Leo Harm Groenewold.
2. Raymond Groenewold.

VIg. Margaretha Groenewold, tr. Henk Heijnen.
Uit dit huwelijk:
1. Tamara Leonie Heijnen.
2. Alex Stefan Heijnen.

Vd. Reitze Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 24 juli 1918, landarbeider, fabrieksarbeider, † Emmen, Dr, NL 22 dec. 1975, tr. Emmen, Dr, NL 2 april 1949 Gesina van Nuil, geb. Emmen, Dr, NL 19 juni 1919, † ald. 29 okt. 2008.
Uit dit huwelijk:
1. Wietske, volgt VIh.
2. Gesina, volgt VIi.

VIh. Wietske Hoogeveen, tr. Jaap Siegers.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Siegers.
2. Reinard Siegers.

VIi. Gesina Hoogeveen, tr. Henk.
Uit dit huwelijk:
Sabiena.

Ve. Geeske Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 4 mei 1922, † Rotterdam, ZH, NL 23 juni 1996, tr. Hendrik Barelds.
Uit dit huwelijk:
1. Margien Barelds.
2. Geeske Barelds.
3. Egbertje Johanna Barelds.

Vf. Klaas Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 28 maart 1924, † ald. 29 febr. 2000, tr. Emmen, Dr, NL 5 febr. 1949 Hilbertina Knol, geb. Emmen, Dr, NL 25 maart 1925, † ald. 17 febr. 1991.
Uit dit huwelijk:
1. Wietske, volgt VIj.
2. Jan Hoogeveen.

VIj. Wietske Hoogeveen, tr. Jacob Onrust.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik René, volgt VIIb.
2. Klaas-Jan Onrust, tr. Irma Bakker.

VIIb. Hendrik René Onrust, tr. Tiny Heys.
Uit dit huwelijk:
1. Gabriël Onrust.
2. Rafaël Onrust.

Vg. Wietze Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 1 nov. 1930, † ald. 3 sept. 2005, tr. Emmen, Dr, NL 5 sept. 1953 Maria Katharina Lambers, geb. Schöningsdorf, Niedersachsen, Duitsland 17 maart 1929, † Emmen, Dr, NL 29 jan. 2002.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Margaretha Hoogeveen.
2. Johanna Hoogeveen.
3. Wietske Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 14 febr. 1962, † ald. 18 febr. 1962.

IVe. Gepke Hoogeveen, geb. Nieuw Amsterdam (Emmen), Dr, NL 1 sept. 1888, † Enschede, Ov, NL 24 sept. 1943, tr. Emmen, Dr, NL 7 febr. 1907 Jakob Brokstra, geb. Ooststellingwerf, Fr, NL 25 juni 1882, zn. van Jeen Theunis en Maaike Meinsma.
Haar zoon:
Johannes Wiebes Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 1906, † ald. 25 nov. 1920.

IVf. Katharinus Hoogeveen, geb. Nieuw Amsterdam (Emmen), Dr, NL 1 maart 1891, arbeider, grondwerker, † Utrecht, Ut, NL 22 sept. 1948, tr. 1e Emmen, Dr, NL 24 aug. 1916 (door echtsch. ontbonden Utrecht, Ut, NL 8 sept. 1921) Aleida Reuver, geb. Amsterdamscheveld (Emmen), Dr, NL 7 okt. 1895, dr. van Lambertus Alexander en Minka Bremer; zij hertr. Emmen, Dr, NL 19 dec. 1922 Jan Voorn; tr. 2e Utrecht, Ut, NL 19 april 1922 Grietje Asselman, geb. Sneek, Fr, NL 18 dec. 1890, dr. van Henderikus en Janna Efdée.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes, volgt Vh.
Uit het tweede huwelijk:
2. Johannes Wiebes, volgt Vi.
3. Hendrikus, volgt Vj.
4. Pietje Hoogeveen, geb. Jutphaas, Ut, NL 21 sept. 1925, † Amsterdam, NH, NL 31 juli 2008, tr. Adriaan Lacet, geb. ’s Gravenhage, ZH, NL 10 sept. 1905, † Arnhem, Gld, NL 1 nov. 1990.
5. Janna Hoogeveen, geb. Utrecht, Ut, NL 31 maart 1930, † ald. 1 april 1930.
6. Grietje Hoogeveen, tr. Jaap van der Hurk.

Vh. Johannes Hoogeveen, geb. Emmen, Dr, NL 30 okt. 1917, † Heerlen, Lb, NL 31 jan. 1995, tr. 1e Kerkrade, Lb, NL 8 sept. 1939 Maria Elisabeth Franssen, geb. Maastricht, Lb, NL 30 april 1921, † Kerkrade, Lb, NL 4 juli 1942; tr. 2e Kerkrade, Lb, NL 15 sept. 1944 (echtsch. uitgespr. ald. 10 juli 1958) Albatha Geertruida Sukkel, geb. Bergh, Gld, NL 8 febr. 1916; tr. 3e Maria Ellens; tr. 4e Johanna Maria van den Heuvel.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aleida Elisabeth, volgt VIk.
2. Jacoba Wilhelmina, volgt VI-l.
3. Jozef Jan Hoogeveen.
Uit het tweede huwelijk:
4. Geertruida Everdina Jennie, volgt VIm.
Uit het derde huwelijk:
5. Jan Cornelis Hendrik Hoogeveen.
6. Roberto Francesco Hoogeveen.

VIk. Aleida Elisabeth Hoogeveen, geb. Kerkrade, Lb, NL 6 okt. 1939, † Heerlen, Lb, NL 18 jan. 2001, tr. 1e Heinz Dieter Stevens; tr. 2e Hendrik Marinus Peeters.
Uit het eerste huwelijk:
1. Theo Stevens.
2. Claudia Stevens.

VI-l. Jacoba Wilhelmina Hoogeveen, geb. Kerkrade, Lb, NL 1 febr. 1941, † Heerlen, Lb, NL 14 juli 2003, tr. Frans Josef Cordowiner.
Haar dochter:
1. Maria Jozefina Elisabeth Hoogeveen.
Uit het huwelijk:
2. René Johannes Jozef Cordowiner.

VIm. Geertruida Everdina Jennie Hoogeveen, geb. Kerkrade, Lb, NL 11 mei 1945, † Brunssum, Lb, NL 4 aug. 1992, tr. Geleen, Lb, NL 27 juni 1963 Adrianus Hermanus Jacob Koning, geb. Heerlen, Lb, NL 20 jan. 1943, † ald. 29 maart 1985.
Uit dit huwelijk:
1. Albarta Geertruida Hoogeveen.
2. Maria Wilhelmina Hoogeveen.

Vi. Johannes Wiebes Hoogeveen, geb. Jutphaas, Ut, NL 20 jan. 1923, grondwerker, opperman, Tuinman, † Groningen, Gr, NL 23 dec. 1985, tr. Douke Slotegraaf.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Johannes Wybes Hoogeveen, geb. Utrecht, Ut, NL 18 aug. 1951, † 18 dec. 2009.
2. Grietje Catharina Hoogeveen, tr. L H G Hubers.
3. Antoinette Zwaantje Hoogeveen.

Vj. Hendrikus Hoogeveen, geb. Jutphaas, Ut, NL 30 maart 1924, banketbakker, groentehandelaar, monteur, mijnwerker, employee NS, † Brunssum, Lb, NL 13 febr. 1993, tr. Neeltje Sophia Luise van Dongen.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Johanna Adriana Hoogeveen, tr. J A Balter.
2. Hendrika Luise Hoogeveen.
3. Grietje Petronella Magdelena Hoogeveen.

IIIb. Wietske Wiebes Hoogeveen, geb. Ooststellingwerf, Fr, NL 21 april 1863, † Amsterdam, NH, NL 5 maart 1939, tr. 1e Amsterdam, NH, NL 26 jan. 1898 Johann Heinrich Knutzen; tr. 2e Sloten (Amsterdam), NH, NL 25 sept. 1908 Jacob van Elk, geb. Utrecht, Ut, NL 22 mei 1864, koetsier, † Utrecht, Ut, NL 16 juli 1928, zn. van Jacob en Ida van Deventer.
Uit haar relatie met Johann Hinrich Knutzen, † vóór 1908:
1. Hendrik Gerrit Hoogeveen, geb. Amsterdam, NH, NL 5 dec. 1882, † ald. 11 april 1976.
2. Johann Heinrich, volgt IVg.
3. Johannes, volgt IVh.
Uit het eerste huwelijk:
4. Gerrit Knutzen, geb. Amsterdam, NH, NL 1 maart 1892.
5. Jacobus Knutzen, geb. Amsterdam, NH, NL 9 maart 1895.
6. Dirk Knutzen, geb. Amsterdam, NH, NL 13 febr. 1898.

IVg. Johann Heinrich Hoogeveen, geb. Amsterdam, NH, NL 17 okt. 1886, tr. omstr. 1909 Anna Benner.
Uit dit huwelijk:

Vk. Luise Josepha Hoogeveen, geb. Hagen, Nordrhein-Westfalen, Duitsland 19 febr. 1910, strijkster, kapster, huishoudster, † Ede, Gld, NL 21 jan. 1984, tr. 1e Amsterdam, NH, NL 3 dec. 1930 Philip Emden, geb. Amsterdam, NH, NL 11 juni 1904, † ald. 11 jan. 1944; tr. 2e Ede, Gld, NL 4 aug. 1948 Adrianus Johannes Houtman, geb. Boskoop, ZH, NL 20 jan. 1912, † Ede, Gld, NL 20 april 1981.
Uit het tweede huwelijk:
1. Vera Marie Luise Houtman, tr. W de Wilde.
2. Hans Adrianus Houtman, tr. T E J M Vedder.
3. Adrianus Joseph Houtman, tr. W van de Pol.

IVh. Johannes Hoogeveen, geb. Amsterdam, NH, NL 15 mei 1889, kellner, † Amsterdam, NH, NL 1 febr. 1947, tr. Wetter,, Duitsland 22 mei 1912 Josepha Ratajczijk, geb. Pleschen (Pleszew),, Polen 8 sept. 1887.
Uit dit huwelijk:
1. Erna Margaretha Juliana Hoogeveen, geb. Wetter,, Duitsland 2 juni 1912, † Amsterdam, NH, NL 2 nov. 1991, tr. Amsterdam, NH, NL 21 aug. 1935 Hendrik Willem Hubert Geurts, geb. Kerkrade, Lb, NL 29 okt. 1910, † Amsterdam, NH, NL 25 nov. 1982.
2. Helena Wilhelmina Maria, volgt V-l.

V-l. Helena Wilhelmina Maria Hoogeveen, geb. Amsterdam, NH, NL 9 juni 1923, † Alkmaar, NH, NL 26 febr. 2005, tr. Amsterdam, NH, NL 8 jan. 1942 Aart Rietveld, geb. Bant, Niedersachsen, Duitsland 9 nov. 1910, † Alkmaar, NH, NL 17 jan. 1995.
Uit dit huwelijk:
Margaretha Elisabeth Rietveld.

IId. Hendrik Johannes Hogeveen, geb. Bergum (Tietjerksteradeel), Fr, NL 19 juli 1820, Schipper, tr. Ooststellingwerf, Fr, NL 20 sept. 1843 Jantje Harmans Drok, geb. Veendam, Gr, NL 12 nov. 1816, dr. van Harm Harms en Albertje Freerks Slutvoet.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Hendriks Hoogeveen, geb. Madaldumadeel, Fr, NL 10 okt. 1845.
2. Albertje Hendriks, volgt IIIc.
3. Johannes Hendriks, volgt IIId.
4. Eize Hendriks Hoogeveen, geb. Utingeradeel, Fr, NL 15 maart 1853, † Opsterland, Fr, NL 6 febr. 1863.
5. Grietje Hendriks Hoogeveen, geb. Ooststellingwerf, Fr, NL maart 1856, † ald. 30 juni 1856.
6. Grietje Hendriks, volgt IIIe.
7. Harmen Hendriks Hoogeveen, geb. Leeuwarden, Fr, NL 23 maart 1858, † ald. 25 nov. 1859.
8. Tjeetje Hendriks Hoogeveen, geb. Ooststellingwerf, Fr, NL 17 april 1861, † Opsterland, Fr, NL 9 febr. 1863.

IIIc. Albertje Hendriks Hoogeveen, geb. Donkerbroek (Ooststellingwerf), Fr, NL 14 nov. 1847, werkvrouw, † Nieuweschans, Gr, NL 17 jan. 1925.
Haar zoon:

IVi. Alle Hoogeveen, geb. Kollumerland, Fr, NL 8 nov. 1867, werkman, † Amsterdam, NH, NL 29 aug. 1929, tr. 1e Nieuwer Amstel, NH, NL 9 dec. 1891 Janna de Groot, geb. Harlingen, Fr, NL 19 mei 1872, dr. van Johannes en Dieuwke Feitsma; tr. 2e Amsterdam, NH, NL 29 aug. 1894 Johanna Bisschop, geb. Leeuwarden, Fr, NL 29 juli 1866, dr. van Gerlof en Aukje van Dam.
Uit het tweede huwelijk:
1. Aukje, volgt Vm.
2. Albertje Hendrika Hoogeveen, geb. Nieuwer Amstel, NH, NL 18 jan. 1895, handel in schilderijen, † Amsterdam, NH, NL 16 aug. 1967, tr. 1e ’s Gravenhage, ZH, NL 26 nov. 1919 (door echtsch. ontbonden ald. 6 aug. 1927) Fran‡ois Perrij, geb. ’s Gravenhage, ZH, NL 25 nov. 1885; tr. 2e Amsterdam, NH, NL 25 jan. 1940 Hermanus Bernardus Wiardi Beckman, geb. Amsterdam, NH, NL 9 mei 1870, † ald. 30 mei 1955.
3. Alle, volgt Vn.
4. Johanna Hoogeveen, geb. Amsterdam, NH, NL 30 jan. 1900, † ’s Gravenhage, ZH, NL 31 okt. 1974, tr. ’s Gravenhage, ZH, NL 7 juli 1926 Johannes Petrus Klees, geb. Breda, NB, NL 28 mei 1895, † ’s Gravenhage, ZH, NL 24 mei 1972.

Vm. Aukje Hoogeveen, geb. Amsterdam, NH, NL 28 sept. 1893, † ald. 3 mei 1989, tr. Zaandam, NH, NL 3 dec. 1920 (door echtsch. ontbonden ald. 2 jan. 1930) Maurits van Santen, geb. Amsterdam, NH, NL 8 juli 1888.
Uit dit huwelijk:
Cato Johanna van Santen, tr. P Sillevis.

Vn. Alle Hoogeveen, geb. Amsterdam, NH, NL 12 mei 1897, † Woerden, Ut, NL 8 maart 1959, tr. Amsterdam, NH, NL 25 sept. 1919 Margaretha Johanna van Leeuwen, geb. Amsterdam, NH, NL 16 mei 1898.
Uit dit huwelijk:
1. Alle, volgt VIn.
2. Gerard, volgt VIo.
3. Johanna Hoogeveen, geb. Amsterdam, NH, NL 18 dec. 1928, fabrieksarbeidster, † Amsterdam, NH, NL 20 juli 1986, tr. Amsterdam, NH, NL 25 juli 1959 Johannes Hendrik Starreveld, geb. Amsterdam, NH, NL 12 febr. 1908, † ald. 17 nov. 1978.
4. Margaretha Johanna Hoogeveen.
5. Albertus Hendricus Hoogeveen.

VIn. Alle Hoogeveen, geb. Amsterdam, NH, NL 25 maart 1920, chauffeur, bloemen koopman, † Amsterdam, NH, NL 14 dec. 1976, tr. Amsterdam, NH, NL 21 jan. 1942 Elizabeth Maria van Dongen, geb. Oud Beijerland, ZH, NL 7 maart 1912.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Margaretha Petronella Hoogeveen.
2. Alphonsa Cornelia Maria Hoogeveen.

VIo. Gerard Hoogeveen, geb. Amsterdam, NH, NL 15 aug. 1922, boekdrukker, typograaf, chauffeur, autorijschool, † Amsterdam, NH, NL 23 dec. 1983, tr. 1e Petronella Wilhelmina Neervoort; tr. 2e Johanna Cornelia Heiblom; tr. 3e Johanna Lammers.
Uit het eerste huwelijk:
1. Yvonne Margaretha Johanna, volgt VIIc.
2. Gerard Hoogeveen.

VIIc. Yvonne Margaretha Johanna Hoogeveen, geb. Amsterdam, NH, NL 31 aug. 1944, † ald. 8 dec. 2013, tr. 1e Hendrikus Johannes Maria Raadscheiders; tr. 2e Hendrik Heimens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Manuela Petronella Maria Raadscheiders.
2. Michael Jacobus Wilhelmus Raadscheiders.

IIId. Johannes Hendriks Hoogeveen, geb. Donkerbroek (Ooststellingwerf), Fr, NL 5 okt. 1850, matroos op Mathilde (schoener 413 ton) 1904, † Egmond aan Zee, NH, NL 12 mei 1940, tr. Harlingen, Fr, NL 10 okt. 1891 Sijtske de Jong, geb. Franeker, Fr, NL 27 aug. 1849, dr. van Jan Gerbens en Trijntje Sytses Jagersma.
Uit dit huwelijk:
Anke Johanna Hoogeveen, geb. Harlingen, Fr, NL 30 sept. 1892, † ald. 16 okt. 1983, tr. Harlingen, Fr, NL 26 juni 1914 Tjeerd Rosendal, geb. Harlingen, Fr, NL 12 maart 1892, † ald. 3 juni 1983.

IIIe. Grietje Hendriks Hoogeveen, geb. Leeuwarden, Fr, NL 23 maart 1858, † Nieuweschans, Gr, NL 24 okt. 1939, tr. Nieuwe Pekela, Gr, NL 22 dec. 1894 Elzo Slik, geb. Nieuweschans, Gr, NL 17 dec. 1853, Schipper, † Nieuweschans, Gr, NL 10 okt. 1936, zn. van Andries Gosses en Anna Jans Spekker.
Uit dit huwelijk:
Anna Slik, geb. jan. 1904, † Nieuweschans, Gr, NL 20 april 1904.

IIe. Sjoukje Johannes Hogeveen, geb. Leeuwarden, Fr, NL 3 febr. 1829, † Ooststellingwerf, Fr, NL 22 jan. 1898, tr. Ooststellingwerf, Fr, NL 14 dec. 1851 Keimpe Luitjens Veenstra, geb. Muggenbeet, Ov, NL 1826, † Ooststellingwerf, Fr, NL 5 mei 1909, zn. van Luitjen Lammerts en Sietske Wieberens.
Uit dit huwelijk:
Trijntje Veenstra, geb. Leeuwarden, Fr, NL 19 sept. 1854.


Gegenereerd met Aldfaer 6.1 op 9 jan. 2016 09:59:39 door Jan Arie van Hengel
Bestand C:\Users\Jan Arie\Documents\Aldfaer\hengel