Nakomelingen van diverse takken Hoogeveen

De naam van de persoon waarvan mijn vrouw afstamt - de eerste Hoogeveen - komt (hoe kan het ook anders) uit de Drentse plaats Hoogeveen. Hendrik Jans Bremer verhuisde van Hoogeveen naar Beilen en noemde zich aldaar Hoogeveen. Hendrik Jans Bremer (later Hendrik Jans Hoogeveen) wordt dan ook gezien als de stamvader van deze tak.

In mei 2002 kwam er bij mij een mail binnen van Dirk Hoogeveen uit Canada (geen afstammeling van Hendrik Jans Bremer) met de mededeling dat hij al veel had uitgezocht (vanaf de zeventiger jaren) en of ik interesse in deze gegevens had. Nou en of.

Met behulp van gedcom (wat een uitkomst) zijn de gegevens bij mij terechtgekomen. Wat U hier tegenkomt is voor het overgrote gedeelte het resultaat van zijn onderzoek.

Inmiddels heb ik op basis van de gegevens die Dirk Hoogeveen uit Canada mij toestuurde een aantal andere "Hoogeveen"-takken in kaart gebracht. Deze zijn ook in onderstaande links opgenomenDirk Hoogeveen heeft in 2011 voor het blad Dutch - The Magazine (engelstalig) het artikel geschreven : What's an O or two (Digging for Dutch roots). Deze kunt u hier lezen

Als U opmerkingen, verbeteringen, aanvullingen en/of vragen heeft, neemt U dan contact met mij op.


Hieronder zijn een aantal links aangegeven

Naam tak Plaats Nederlands English Bijzonderheid
Hendrik Jans Hoogeveen (Bremer) Hoogeveen NL Eng De tak waartoe mijn vrouw behoort. Arend Middel heeft in juni 2006 over deze Hoogeveentak een boek uitgebracht met de titel : "Familie Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen"
Aijsse Jans Hogeveen Ureterp NL Eng Tot deze tak behoort Jelle Hoogeveen, wiens schip inmiddels fungeert als studentensociëteit omder de naam Nicolaas Mulerius
Coenraad Alberts Hoogeveen Zwartsluis NL Eng Tot deze tak behoort ook Jan Hoogeveen die aan het eind van de negentiende eeuw vanuit Urk naar Zuid-Afrika vertrok. Hij raakte betrokken in de Boer War en kwam om in een gevangenkamp (malaria). Op basis van zijn brieven naar zijn vrouw en kinderen in Nederland is een krantenartikel verschenen en een boek samengesteld waarin deze brieven zijn opgenomen. Het krantenartikel kunt U hier lezen
Wiebe Gerrits Hogeveen Hemrik NL Eng -
Douwe Beens Hoogeveen Veenwouden NL Eng Mattheus Bernard Hoogeveen - één van de nazaten van Douwe Beens Hoogeveen - is de auteur geweest van het z.g."leesplankje", met behulp waarvan ontelbare Nederlanders in de eerste klas van de lagere school de welbekende woordjes: "aap, noot, mies" enz hebben leren kennen.
Lieuwe Jelles Hogeveen Lippenhuizen NL Eng -
Jacob Gaukes Hogeveen Drachten NL Eng -
Hendrik Wytzes Hogeveen Noordwolde en Boyl NL Eng -
Welmer Harmens Hoogeveen Scherpenzeel NL Eng -
Hendrik Baarten Hoogeveen Lippenhuizen NL Eng -
Johannes Eises Hogeveen Surhuisterveen NL Eng -
Bouwe Jaldert (Jallert) Hogeveen Lippenhuizen NL Eng Dit was voorheen Bouwe Sietses en Sietse Bouwes Hogeveen. Deze zijn samengevoegd (vader en zoon). De vader van Sietse (grootvader van Bouwe) is Bouwe Jaldert (ookwel Jallert)
Hendrik Koekoek (later Hogeveen) Ruinen NL Eng -
Wiebe Oenes (Hogeveen) Wijnjeterp NL Eng -
Albert Tjibbes (Hogeveen) Gorredijk NL Eng -
Otto Hepkes (Hogeveen) Oudkerk NL Eng -
Hermen Hermense (Hoogeveen) Amersfoort NL Eng -
Willem Hoogheveen Leiden NL Eng -
Hendrik Hogerveen Terheijde NL Eng Nazaten van Hendrik kwamen terecht in Brabant (o.a. Boxmeer)
Jacob Hoogeveen Regio Nieuwkoop NL Eng -
Maarten Hoogeveen Zoeterwoude NL Eng -
Jacob Hoogeveen Aarlanderveen NL Eng -
Berent Hoogeveen Zoetermeer NL Eng -
Cornelis Hoogeveen Westland (Monster, Poeldijk, Wateringen) NL Eng -
Matthijs Gijsbertsz Hogeveen Zwammerdam NL Eng -
Ary Hoogeveen Stompwijk, Leidschendam en 's Gravenhage NL Eng
Johannes Hoogeveen Loosduinen, 's Gravenhage NL Eng -
Pieter Hoogeveen Loosdrecht, Kortenhoef NL Eng -
Claes Hogeveen Rijnsaterwoude NL Eng -
Albert Lebbes Hogeveen Tolbert (Leek) NL Eng -
Pieter Cornelis Hogeveen Amstelveen NL Eng -