Verbeek

                   

(nederlandstalige site)              (engelstalige site)

De oudste Verbeek die ik in mijn onderzoek ben tegengekomen is Gerrit Verbeek, jongeman uit Meteren, getrouwd met Maria van Vlie(d)t, jonge dochter van Gouda, waarvan ik de volgende gegevens ben tegengekomen :

Maria van Vliedt is na belijdenis op 11 april 1748 als lid aangenomen in Veen

Gerrit Verbeek is na belijdenis op 11 april 1759 als lid aangenomen in Veen

Gerrit en Maria Verbeek zijn in 1761 met attestie vertrokken van Veen naar Waardhuizen

Bron : GTMWB - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- West-Noord Brabant en de Bommelerwaard 1980 (blz 90) - Ingekomen attestiebewijzen 1754-1778 Werkendam (Ned Ger kerk) door Piet Sanders
- Gerrit Verbeek en zijn huisvrouw Maria van Vliedt, van Uijtwijk 16.5.1763 naar Sleeuwijk, aldaar vernieuwd 1.8.1764